Købsproces i Spanien

VÆLG EN ADVOKAT

Málaga-Marbella House anbefaler altid at vælge en kvalificeret advokat til at repræsentere dig og en skatterådgiver i Spanien til at håndtere skattesager.

Reservationskontrakt
Depositummet sikrer huset bliver taget af markedet, når køber og sælger underskriver en reservationskontrakt. Indbetalingen er normalt fra 3.000.-€ til 10.000.-€ alt efter hvilken type af bolig og pris. Advokaten gennemgår i reservationsperioden de aktuelle boligpapirer, lokal- og regionplaner mv. Depositummet kan ikke refunderes, når reservationskontrakten er underskrevet, medmindre der er omstændigheder omkring ejendommen, der gør, at din advokat ikke anbefaler købet.

Købekontrakt.
Købekontrakten er en forlængelse af den eksisterende reservationskontrakt, som også fastlægger datoen for underskrivelsen af ​​skødet. Ved underskrivelse af kontrakten betales 10% af købesummen til din advokats klientkonto.

Underskrift af offentligt skøde
I Spanien udføres besiddelsesovertagelsen og skødet for en notar. Det endelige beløb betales og derefter sendes skødet til tinglysning, nøglerne gives til dig og nu bliver du ny ejer. Du modtager en kopi af det nye skøde. Du modtager det endelige skøde 2 til 3 måneder efter erhvervelsen, når tinglysningen er endeligt foretaget.

Købsomkostninger i tillæg til købsprisen

Gensalgsboliger ejendomsoverdragelsesskat  7%

Gensalgsboliger  ejendomsoverdragelsesskat for ejendomsselskaber eller professionelle, der køber brugte ejendomme og sælger dem igen inden for 5 år.  2%

Projektsalg og nybyggeri direkte fra bygherre  10% moms + 1,20%  stempelafgift

Grunde  21% moms

Omkostninger til Notar og Tinglysning  +/- 3000€

Advokathonorar  1% af købsprisen + 21% moms